گواهی نامه های دریافتی توسط شرکت ستاره پلیمر گلپایگان

با ورود به سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی
http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh و وارد سازی شماره پروانه استاندارد، می توانید از اعتبار آن اطمینان حاصل فرمائید.

با مراجعه به وب سایت مرکز تحقیقات به آدرس https://www.bhrc.ac.ir/Certificate و جستجوی نام شرکت می توانید از اعتبار گواهینامه فنی مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی، اطمینان حاصل فرمایید.

گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی