همایش چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در سال ۹۸

همایش چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در سال ۹۸

به نقل از مرجع پلیمر در بازار ایران: کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، تلاش دارد تا با آغاز سال جدید، همایشی با هدف ایجاد تصویر اولیه از چشم‌انداز حاکم بر کسب و کار صنعت پلاستیک (شمای کلی کسب  کار از صنعت پلاستیک)، ایجاد بستر ارتباطی بین سطح کلان تصمیم گیری اقتصادی کشور با بخش خصوصی فعال در صنعت پلاستیک به منظور اصلاح تصمیمات و سیاستهای اقتصادی تاثیرگذار در این صنعت و همچنین ایجاد مکانیزم ارتباطی بین دانشجویان حوزه اقتصاد با صنعت پلاستیک در راستای افزایش تعاملات صنعت و دانشگاه، برگزار نماید.

ستاره پلیمر گلپایگان - همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک

تاریخ همایش: ۳ اردیبهشت ماه  سال ۹۸

محل برگزاری همایش: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

محورهای همایش

۱.بررسی روندهای اقتصاد کلان کشور و توصیه هایی برای سال ۹۸

    روندهای اقتصاد کلان

    تحلیل بودجه و تاثیر آن درصنعت پلاستیک

۲.تحریم ها و اثرات آن بر صنعت پلاستیک

۳. صنعت پلاستیک جایگاه، چالش ها و فرصت ها

     جایگاه صنعت پلاستیک و چشم انداز پلاستیک های مهندسی

     نگاه استراتژیک به بازار صنعت پلاستیک و استراتژی های توسعه ای این صنعت

۴.بررسی روندهای عمده دنیا در صنعت پلاستیک

۵.راهکارهای توسعه صادرات صنعت پلاستیک ( سرمایه گذاری، تکنولوژی، بررسی بازارها و … )