همکار گرامی، در صورت تمایل به اخذ نمایندگی فروش محصولات شرکت ستاره پلیمر گلپایگان؛

می توانید نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمایید.

درخواست های رسیده مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نتیجه به متقاضیان اعلام خواهد شد.

لطفا نام فروشگاه خود را وارد نمایید.
لطفا نوع مالکیت خود را انتخاب نمایید.
لطفا نام و نام خانوادگی مالک فروشگاه را وارد نمایید.
لطفا شماره شناسنامه مالک فروشگاه را وارد نمایید.
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
لطفا شماره ثابت فروشگاه را وارد نمایید.
لطفا میزان تقریبی خرید سالیانه خود را وارد نمایید.
لطفا استان محل سکونت خود را انتخاب نمایید.
لطفا کد پستی ۱۰ رقمی فروشگاه خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس دقیق پستی فروشگاه خود را وارد نمایید.
در صورت تمایل نام شرکت هایی که تا کنون با آن ها همکاری داشته اید را اعلام بفرمایید.